دستگاه های بیمارستانی

دستگاه هیدروتراپی HC-3000

خرید محصولشرکت صفامد، نمایندگی انحصاری شرکت Transcom SL اسپانیا ، اولین و تنها ارائه کننده تجهیزات هیدروتراپی کولون در ایران دستگاه هیدروتراپی کولون وسیله ای برای تخلیه و شستشوی کولون…

دستگاه هیدروتراپی HC-2000

خرید محصولشرکت صفامد، نمایندگی انحصاری شرکت Transcom SL اسپانیا ، اولین و تنها ارائه کننده تجهیزات هیدروتراپی کولون در ایران دستگاه هیدروتراپی کولون وسیله ای برای تخلیه و شستشوی کولون…

دستگاه هیدروتراپی کولون HC-1

خرید محصولشرکت صفامد، نمایندگی انحصاری شرکت Transcom SL اسپانیا ، اولین و تنها ارائه کننده تجهیزات هیدروتراپی کولون در ایران دستگاه هیدروتراپی کولون وسیله ای برای تخلیه و شستشوی کولون…